Pendidikan Mestinya Melahirkan Manusia Budaya Indonesia

Pendidikan Mestinya Melahirkan Manusia Budaya Indonesia 2013-05-14 15:30:38 Pendidikan yang baik mestinya mampu menghasilkan lulusan berciri Manusia Budaya Indonesia. Sementara politik pendidikan Indonesia, semenjak orde baru menjadikan para lulusan...