Mari Menularkan “Virus” Menulis!

Oleh MUHAMMAD IRFAN ILMY (Mahasiswa Departemen Ilmu Pendidikan Agama Islam, FPIPS & Ketua Biro Media Bidang Syiar Dakwah BEM Hima IPAI 2014-2015)  “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama...